سیستم هوای معکوس (Reverse Jet)

سيستم هواي معکوس معمولا براي تميزسازي بگ هاوس هايي به کار مي رود که قسمت شده باشند تا در هر لحظه بتوان آن قسمت را جهت تميزسازي از سيستم خارج نمود.

در بگ هاوس­ هاي با سيستم هواي معکوس، جريان هواي حاوي آلاينده به داخل قسمت هاي خاموش (از سيستم خارج شده) رفته و آن قسمت تحت جرياني معکوس با فشار پايين هوا قرار مي­ گيرد. در اين روش تنها با اين مکانيسم که در آن کيسه ها روي هم مي ­خوابند، غبارات را از کيسه ها حذف مي­کند. در واقع چنين عملي باعث مي ­شود که  کيک غباري بشکند و به درون هوپر بريزد.

هواي مورد نياز جهت پاک سازي با اين شيوه توسط فن جداگانه ­اي که معمولا کوچک تر از فن اصلي سيــستم است تأمين مي شود. (چون فقط يک قسمت در هر لحظه تميز مي شود ) (شکل1). عمليات تميزسازي در اين روش بسيار ملايم و آهسته صورت مي پذيرد و اجازه استفاده از پارچه هاي با مقاومت سايشي کمتر مثل فايبرگلاس را مي دهد.

سیستم هوای معکوس

سیستم هوای معکوس

سیستم هوای معکوس

یک بگ هاوس با هوای معکوس

در طي فرايند فيلترکردن، دمپر ورودي گاز و خروجي گاز هر دو باز هستند (در آن قسمت هنگامي که تميزسازي کيسه شروع شد، دمپر خروجي بسته مي شود تا جريان گاز را مسدود نمايد. به کيسه ها اجازه داده مي شود تا براي زماني کوتاه شل شوند و دمپر مربوط به هواي معکوس که در بالاي کمپارتمان قرار گرفته باز شده و هواي معکوس جهت تميزسازي وارد آن قسمت مي­ شود. جريان هواي معکوس معمولاً براي مدت حدود 30 ثانیه تا چندين دقيقه طول مي کشد. در این مدت زمان غبارات به درون هوپر مي ريزند. بگ هاوس هاي هوا معکوس داراي دمپرهاي باي پاس نيز هستند. که به گاز کثيف اجازه مي دهد تا از سمت کمپارتمان در هنگام عملکرد نامناسب و يا راه اندازي منحرف شود.

در بگ هاوس­ هاي، جريان هواي معکوس، غبار در سطح داخلي کيسه جمع آوري مي شود. کيسه در ته (انتها) باز است و توسط يک سرپوش فلزي در بالا مسدود شده است. (شکل3) کيسه ها به فلز انبساط متصل شده اند که خود نيز به قالب و چهارچوب اتصال دارد که در بالاي آن ها قرار دارد تا آن ها در يک جا نگه دارد. فلز انبساط، به کيسه ها اجازه مي دهد تا در دوره تميزسازي کمي حرکت داشته باشند. فلز انبساط را مي توان تنظيم کرد تا اطمينان يافت که کيسه ها بيش از حد خميده و آويزان نمي شوند. بنابراين با اين کار از فرسوده شدن و احتمالاً چين خوردن کيسه ها مي توان جلوگيري نمود.

قسمت انتهايي پايين کيسه ها بر روي لوله فلزي کوتاهي به نام انگشتانه (Thimble) قرار گرفته و کيسه به صورت محکم و راحت (Sungly) توسط گيره و بست در داخل انگشتانه قرار گرفته است. (شکل4)

سیستم هوای معکوس

ملحقات کیسه در بگ هاوس با سیستم جریان هوای معکوس

کيسه ها در بردارنده حلقه هايي هستند که آن ها را از جمع شدن و مچاله شدن کامل در طي دوره تميزسازي حفاظت نمايد. جمع شدن کامل کيسه مي تواند از ريختن غبار در درون هوپر جلوگيري نمايد (شکل4). اين حلقه ها معمولاً از کربن استيل 3/16 اينچ ساخته مي شوند. بسته به شرايط گاز سوختي، اين ها مي توانند از صفحات گالوانيزه شده کرومي هم باشند. و يا از فولاد زنگ نزن. اين حلقه ها در فاصله هر 2 تا 4 فوت از هم در سرتاسر حول کيسه بسته به طول و قطر کيسه قرار گرفته اند.

معمولاً فضادهي بين حلقه هاي جلوگيري کننده از مچالگي در انتهاي فوقاني کيسه بزرگ هستند و در نزديک انتهاي تحتاني کيسه، کوچک­تر هستند.

بگ هاوس هاي با جريان هواي معکوس از کيسه هاي بسيار بزرگ استفاده مي نمايند. (در مقايسه با سيستم هاي تکانه اي يا پالس جت) که درای 8 تا 18 اينچ قطر و 20 تا 40 فوت طول مي باشد.

سیستم هوای معکوس 4

ساختمان کیسه برای بگ هاوس های هوای معکوس

 

سيستم پاک سازي جريان هواي معکوس به طور کلي جهت تميز سازي پارچه هاي بافته شده به کار مي رود. تکرار و تناوب تميزسازي بسته به غلظت غبار ورودي، و افت فشار بگ هاوس از 30 دقيقه تا چندين ساعت مي باشد.

دوره و مدت زمان تميزسازي در حدود 10 تا 30 ثانيه مي باشد، زمان کلي حدود 1 تا 2 دقيقه مي باشد که شامل زمان باز و بسته شدن شیر و ته نشيني غبار مي­ باشد.