فیلتر های غبارگیر صنعتی (تکان یا shaking)

تکان (shaking) شيوه اي از تميز سازي است که معمولاً به صورت مکانيکي انجام مي شود اما مي­ توان آن را به صورت دستي نيز انجام داد.

بگ هاوس هاي کوچک که مکرراً توسط اهرم هاي دستي تميز مي شوند. اين شيوه تميزسازي  به ندرت رخ مي دهد چون تلاش زيادي بايد به مدت چند دقيقه جهت حذف کيک غباري از کيسه ها صورت پذيرد. به علاوه اين واحدهاي کوچک معمولاً هيچ گونه مانومتري روي آن ها نصب نشده تا افت فشار در طول بگ هاوس را از روي آن قرائت کند. اين قرائت ها جهت تعيين زمان لازم براي انجام عمل پاک سازي استفاده مي شود. بنابراين بگ هاوس هاي تکانه اي دستي براي استفاده در فرايندهاي کنترل آلاينده هاي ذره اي صنعتي توصيه نمي شود.

تکانه مکانيکي با استفاده از موتوري که به شفتي متصل است و ميله متصل به بگ هاوس را حرکت مي دهد استفاده مي شود. اين فرايند نياز به انرژي مصرفي زيادي ندارد  و به صورت آرام و ملايم کيسه ها را تکان داده تا ذرات ته نشين شده را حذف نمايد. سرعت و حرکت تکانه بسته به طراحي توليد کننده و ترکيب غباري نشسته روي کيسه ها مي تواند متفاوت باشد.

فیلتر غبارگیر صنعتی

مکانیسم تکاندن فیلتر ها برای تمیز سازی

حرکت تکانه اي معمولاً در جهت افقي انجام مي شود. در بگ هاوس ­هاي با مکانيسم تکانه­ اي، بالاي کيسه ها بسته و مهر و موم شده و به يک قلاب يا گيره مجهز مي باشد. (شکل1). کيسه ها در ته باز هستند و به يک Cell plate اتصال داده شده اند. کيسه ها از بالا تکان داده مي ­شوند با تکان دادن قالب که کيسه ها به آن اتصال داده شده ­اند. اين باعث مي شود که کيسه ها دچار يک حرکت موجي شوند و غبار را رها کنند.

ماهيت تميز سازي به شيوه تکاندن به نحوي است که جريان گاز آلوده در طول فرايند تميزسازي از ورود به کيسه متوقف شده. بنابراين بگ هاوس بايد قسمت بندي شود تا بتوان حتي در موقع تميزسازي نيز به طور پيوسته از آن استفاده نمود. (بگ هاوس هاي با مکانيسم تکانه اي معمولاً از فيلتراسيون داخلي استفاده مي کنند، غبار بر روي سطح داخلي کيسه ها جمع مي شود).

فیلتر غبارگیر صنعتی 2

ضمائم کیسه ها جهت پاکسازی تکانه ای کیسه ها

فیلتر غبارگیر صنعتی 3

یک بگ فیلتر تکانه ای نمونه

در يک بگ هاوس، تکان یا shaking ، کيسه ها به شفت اتصال داده شده که توسط موتوري که در بيرون نصب شده به حرکت در مي آيند. (شکل3). کيسه ها تکانده مي شوند و غبارات به درون هوپر که در زير کيسه ها نصب شده اند، مي ­ريزند. مدت زمان هر دوره تميزسازي می تواند از 30 ثانيه تا چند دقيقه باشد. اما معمولاً حدود 30 ثانیه طول مي ­کشد.

تکرار تميزسازي کيسه ها بسته به نوع غبار، غلظت و افت فشار در دو طرف بگ هاوس مي­ باشد. بگ هاوس معمولاً دو يا بيشتر قسمت بندي دارند که اجازه مي دهد يک قسمت هنگام تميزسازي خاموش باشد و ديگري کار کند.

شکل4: يک مکانيسم نمونه تکانه براي بگ هاوس هاي تکانه اي نشان مي دهد.

کيسه ها به يک مجموعه دو رديفي از چهارچوب ها اتصال داده شده ­اند در پهناي بگ هاوس موتور، اهرم تکانه­ اي را حرکت داده که باعث مي شود تا چهارچوب حرکت کرده و کيسه ­ها تکان داده شوند.

فیلتر غبارگیر صنعتی 4

جزئیات سیستم اهرم تکانه ای

از روش تکان یا shaking نبايد هنگامي که غبارات جمع آوري شده، چسبنده هستند استفاده نمود. چون نيروي لازم جهت زدايش اين غبارات چسبنده ممکن است باعث پاره يا افتادن کيسه ها شود. فرسودگي کيسه مي تواند در بالاي کيسه، جايي که حلقه حمايتي اتصال يافته رخ دهد. همين مي تواند يک مشکل در پايين کيسه هايي باشد که به Call plate متصل شده اند. تميزسازي صحيح کيسه ها برای جلوگيري از نقص و خرابي زودرس کيسه ها مهم مي باشد.