پاکسازی فیلتر ها (فیلتراسیون بگ فیلتر)

 

به طور کلی مکانیسم­ های مورد استفاده در پاکسازی فیلترها یا فیلتراسیون بگ فیلتر را می­ توان به دو دسته اصلی پیوسته و دوره­ ای تقسیم کرد.

 

پاکسازی دوره ­ای

فیلترخانه ­هایی که به این شیوه تمیزسازی شوند؛ دارای ساختمان قسمت بندی شده و چند قسمتی می­ باشند. که در هر لحظه قسمتی که در حال پاکسازی است از سیستم خارج شده و عمل پاکسازی بر روی فیلتر آن انجام می­ گیرد. پس از تمیزسازی، قسمت مذکور به سیستم باز می گردد و این فرایند بر اساس چرخش منظم برای کل قسمت­ ها تکرار می­ شود. در این سیستم جریان گاز آلوده از یک قسمت که در حال تمیز شدن است؛ به قسمت دیگر انتقال داده می­ شود، بنابراین در طی فرایند تمیزسازی نیازی به خاموش کردن سیستم نیست. البته گاها فیلترخانه بسیار کوچک بوده و از یک قسمت تشکیل شده است. در این شرایط هنگام تمیزسازی کل جریان گاز باید قطع گردد.

 

پاکسازی پیوسته

فیلترخانه­ های با سیستم پاکسازی پیوسته کاملا اتوماتیک بوده و می ­توانند به طور ثابت و یکنواخت جهت فیلتراسیون در سیستم باشند. فرایند فیلتر کردن در این سیستم برای لحظه ای کوتاه و به طور زودگذر توسط جریان شدیدی از هوای فشرده که برای پاک کردن دمیده می­شود قطع می­ شود. مزیت سیستم تمیزسازی پیوسته این است که نیازی به خارج کردن فیلترخانه یا قسمتی از آن سرویس جهت تمیزسازی کیسه نمی­ باشد. فیلترخانه ­های کوچک که به طور پیوسته تمیز می ­شوند فقط یک قسمت دارند و توسط مکانیسم پالس جت تمیز می ­شوند.

 

مکانیسم ­های تمیزسازی

روش ­های متعددی برای پاکسازی غبارات نشسته به صورت کیک از روی فیلترها وجود دارد. سه مورد از مهم ­ترین این روش ­ها عبارتند از:

 

  • تکان (Shaking)
  • هوای معکوس (Reverse Jet)
  • پالس جت (Pulse Jet)
فیلتراسیون بگ فیلتر 1

فیلتراسیون بگ فیلتر